HANDELSBETINGELSER

1. DIN AFTALE

Den følgende tekst beskriver den aftale, der gælder for brug af WeSupport.dk's platform (efterfølgende kaldet ”handelsbetingelser”).

1.1 Introduktion

Gennem din brug af WeSupport.dk accepterer du de følgende betingelser i forhold brug af WeSupport's website og dennes services.

Disse handelsbetingelser træder i kraft, når denne godkendes eller senest 30 dage efter opdatering.

1.2 Parter

Disse handelsbetingelser er gældende for forholdet mellem dig (efterfølgende ”bruger”) og WeSupport.dk, Lysgårdvej 23, 7470 Karup J, Danmark (efterfølgende ”WeSupport”).

1.3 Tjenester

WeSupport udbyder web-baserede tjenester, som er udviklet for at skabe kontakt mellem personer, der ønsker en support til IT og elektronik og personer eller selvstændigt erhvervsdrivende, der vil tilbyde support af IT og elektronik. Til dette formål stiller WeSupport en platform til rådighed, som kan anvendes af vores brugere.

1.4Handelsbetingelsernes omfang

Inden du kan oprette en henvendelse, skal du læse og godkende disse handelsbetingelser. Når du bekræfter, at du har læst og godkendt disse handelsbetingelser, accepterer du, at handelsbetingelserne altid anvendes, når du bruger WeSupport's platform.

2. BRUG AF WeSupport

2.1 Forudsætninger som bruger

Alle kan besøge WeSupport.dk. Hvis du vil benytte dig af WeSupport, skal du have bopæl i Danmark enten som privatperson eller virksomhed. Minimumsalderen for brug af WeSupport's platform er 18 år.

2.2 Personlige oplysninger for supportere

Når du ansøger om, at blive tilknyttet WeSupport's support-team skal du angive en fungerende e-mail adresse.

Din e-mail adresse er alene synlig for WeSupport's medarbejdere, ikke for andre brugere af platformen. Hvis du ændrer din e-mail adresse, skal du oplyse den nye adresse til os ved at via e-mail adressen: [email protected]. Har du ikke en fungerende e-mail adresse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af dig som supporter.

E-mail adressen, du oplyser til os, skal være din egen.

Når du ansøger om, at blive tilknyttet WeSupport's support-team skal du også oplyse et telefonnummer, som er dit eget, og som er det telefonnummer, hvor vi kan få kontakt med dig. Hvis du ændrer dit telefonnummer, skal du oplyse det nye nummer til os ved at via e-mail adressen: [email protected]. Har du ikke et funktionelt telefonnummer, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af dig som supporter.

Telefonnummeret, du oplyser til os, skal være dit eget.

WeSupport har til enhver tid ret til at videreformidle dit telefonnummer og e-mail adresse til WeSupport's brugere, der ønsker at komme i kontakt med dig.

2.3 Opgaver

Når du opretter en forespørgsel på WeSupport, godkender du samtidig, at din forespørgsel vises for WeSupport's supportere samt, at WeSupport må markedsføre din opgave i andre medier.

2.4 Indskrænkninger

I forbindelse med brug af WeSupport's platform er det ikke tilladt at:

• sprede vira eller anden teknologi, der kan skade WeSupport eller vores brugeres interesser eller ejendele

• bruge vores varemærker og/eller logoer

• høste eller på anden måde indsamle informationer om supportere, inklusive e-mail adresser, uden WeSupport's samtykke

• kontakte WeSupport's supportere med henblik på at markedsføre lignende tjenester

• kopiere, re-producere, forandre eller oprette afledte værker ud fra vores indhold, udbrede eller offentliggøre indhold fra vores platform, undtagen til din personlige oplysning, uden på forhånd at have indhentet skriftlig samtykke fra WeSupport og/eller den berørte tredjepart

• indgribe i eller forsøge at forhindre den ordentlige funktionalitet af processer foretaget på vores platform.

3. TJENESTER OG PRISER

3.1 Tjenester og priser

Som bruger af WeSupport har du mulighed for at finde hjælp til en opgave og tilbyde din hjælp.

3.2 Strafgebyr, hvis en supporter udebliver fra en tildelt opgave.

Hvis en supporter bliver forhindret i at udføre en aftalt opgave, skal supporteren give opgavestilleren besked indenfor 24 timer inden, opgaven skal udføres. Hvis en supporteren har accepteret at løse en opgave, men udebliver på aftalte dag og tidspunkt uden aflysning, vil supporteren uden varsel blive faktureret et administrationsgebyr på kr. 200,-. Såfremt udeblivelse gentager sig, fjernes supporteren fra WeSupport.

3.3 Betalinger

Medmindre andet er angivet, er alle nævnte beløb i danske kroner og indeholder dansk merværdi skat (moms). Du er ansvarlig for at betale de tjenester du køber via vores platform direkte til supporteren. Betalinger til supporteren foregår efter supporterens anvisninger. WeSupport er ikke ansvarlig for betalinger/manglende betalinger mellem bruger og supporter.

4. ARBEJDSAFTALER

4.1 Arbejdsaftalens parter – brugere og supportere

WeSupport tilbyder en platform til formidling af arbejdsopgaver gennem at matche brugere (personer, der udbyder opgaver) og supportere (personer eller virksomheder, der udfører opgaver). WeSupport indgår ingen aftaleforhold med sine brugere vedrørende selve arbejdet. Et kontraktuelt forhold om arbejdet, som skal udføres, opstår udelukkende mellem brugeren og supporteren. Derfor kan WeSupport ikke betragtes som arbejdsgiver og udførende virksomhed i forbindelse med de tjenester, som tilbydes på wesupport.dk.

4.2 Betaling for udført arbejde

Al afregning af det udførte arbejde foregår direkte mellem brugeren og supporteren som har udført arbejdet.

4.3 Frigørelse

Opstår der uenighed mellem to brugere i forbindelse med udførelsen af en opgave, kan WeSupport ikke stilles til ansvar, WeSupport formidler alene kontakten, mens aftalen alene er mellem brugeren og den supporter, der løser opgaven.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Skader på brugeren og supporterens ejendom

WeSupport kan ikke gøres ansvarlig for skade på brugerens ejendom eller som konsekvens heraf, ligesom WeSupport ikke kan gøres ansvarlig for skade på supporteren ejendom, løsdele eller værktøj under arbejdets udførelse eller som konsekvens heraf.

5.2 Supporteren egnethed mv.

WeSupport kan ikke gøres ansvarlig for, om supporteren er egnet til at udføre et arbejde eller har de ønskede kundskaber og færdigheder. Desuden kan WeSupport ikke gøres ansvarlig for, at supporteren bliver syg, møder uarbejdsdygtig op, kommer for sent eller udebliver fra aftalen, nægter at udføre de aftalte opgaver eller er længere om at udføre opgaven end aftalt med brugeren.

5.3 Brugernes overholdelse af loven og retningslinjer

WeSupport kan ikke garantere, at vores brugere og supportere overholder loven eller WeSupport's retningslinjer, når de to parter indgår et arbejdsforhold, og WeSupport kan ikke gøres ansvarlig, hvis vores brugere ikke overholder gældende love og regler.

6. BESKYTTELSE AF PRIVATSFÆREN

Vi betragter beskyttelsen af vores brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine indtastede personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål uden, at du har givet samtykke til dette.

7. ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSER

WeSupport forbeholder sig ret til at ændre disse handelsbetingelser. På websitet (www.wesupport.dk) findes altid den nyeste version af handelsbetingelserne. Ændringer og tilføjelser til handelsbetingelserne bekendtgøres på websitet (www.wesupport.dk).

Den ændrede version af handelsbetingelserne træder i kraft, når den godkendes eller senest 30 dage efter ændringen. Din fortsatte brug af WeSupport's website udgør samtidig din godkendelse af de ændrede handelsbetingelser.

Som bruger af WeSupport's platform, er det dit eget ansvar at holde dig opdateret om ændringer i disse handelsbetingelser.

Scroll to top